TSO / overblijf en BSO

Kinderopvang Ut Bottertjen

In een huiselijke en vertrouwde omgeving bieden wij je kind een veilige plek om buiten schooltijd te ontspannen en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Ons enthousiast en betrokken team organiseert leuke activiteiten aan de hand van verschillende thema’s. Kinderen zijn vrij hieraan deel te nemen. Uiteraard is gewoon lekker buiten of binnen spelen ook mogelijk.

Wij werken vanuit een christelijke levensvisie, met als uitgangspunt dat ieder kind uniek is. Met onze thema’s sluiten we hierop aan. Zo vormen we een aanvulling op de opvoeding thuis, ook qua identiteit.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er ook genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje.

Wij bieden ook voorschoolse opvang. Vanaf half 8 kunnen kinderen worden gebracht worden. Wij zijn gevestigd in het multifunctionele Kindcentrum Urk waar ook kinderdagopvang Fantaziehuis Ut Bottertjen is gevestigd.

Bezoek onze website voor meer informatie en neem gerust contact met ons op!

De website: https://fantaziehuis.nl/locatie/fantaziehuis-ut-bottertjen-2/

Klantadvies Fantaziehuis
030-6702177
klantadvies@fantaziehuis.nl

Locatie Ut Bottertjen
06-36200577
m.fruytier@fantaziehuis.nl