Onze school

Rust, Ritme, Regelmaat, Richting (doelen), Resultaten en Rekenschap staan bij ons hoog in het vaandel. Dit ziet u terug in de klassen en in de manier waarop wij lesgeven. Wij werken handelingsgericht met de leerlingen en maken daarbij gebruik van het Regenboogmodel. Dit model is gebaseerd op het Directe instructiemodel. Dit model is zichtbaar in elke groep. Op deze wijze geven wij onderwijs dat tegemoetkomt aan de leerlingen.

Rekenen
De basisvaardigheden van de leerlingen zijn belangrijk. Dit komt terug in de vakken rekenen, taal en lezen. Met rekenen maken wij tot en met de 2e helft van groep 6 gebruik van de methode Wereld in Getallen. Vanaf het 2e halfjaar van groep 6, werken wij met de methodiek van Foutloos Rekenen. Deze methodiek leert 1 strategie aan die altijd werkt. De leerlingen krijgen extra ondersteuning op de basisvaardigheden. Daarbij wordt ook expliciet in groep 6,7 en 8 elke week aandacht besteed aan redactiesommen en de juiste aanpak daarvan. 

Taal
Sinds het schooljaar 2022-2023 maken wij gebruik van de taalmethode Staal. Woordenschat, grammatica, taal verkennen en mondelinge taalvaardigheid zijn onderdelen in deze methode. De thema’s die aanbod komen, sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Naast de taalmethode Staal, gebruiken wij bij spelling ook de methode Staal. Deze is gebaseerd op de methodiek van Jose Schraven. Taal en spelling sluiten goed op elkaar aan. 

Close Reading
Met begrijpend lezen maken wij gebruik van de methodiek van Close reading. Teksten die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen worden gebruikt. Leerlingen leren hoe ze met de tekst om moeten gaan en dat antwoorden in de tekst te vinden zijn. Daarbij onderstrepen ze antwoorden in de tekst. 

Technisch Lezen

Lezen is een van hoofdvakken bij ons op school. Dit proces wordt al vroeg verkend en indien mogelijk in groep 2 al gestimuleerd en begeleid. In groep 3 wordt het leesproces verder opgestart aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. Binnen onze school is technisch lezen niet meer een apart vak, maar geïntegreerd in de andere vakken. Om de leesmotivatie te blijven stimuleren hebben wij een uitgebreide bibliotheek in de hal van onze school met een breed aanbod aan soorten boeken en onderwerpen. Door de hele school beginnen wij elke dag met 15 minuten stillezen.

Digitale geletterheid

Digitale geletterdheid bestaat uit vier onderdelen. ICT- basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. In deze tijd waarin onze maatschappij steeds digitaliseert, is het van belang dat wij, op school, hier ook aandacht aan besteden. Dit doen wij binnen onze school doorbewust de keuze te maken wanneer wij gebruik maken van een device of wanneer wij dat nog op papier doen. Verder zijn er afspraken gemaakt binnen de school wanneer de leerlingen binnen welke groep nieuwe vaardigheden aangeleerd krijgen.

Burgerschap

Burgerschap is ook een van de onderdelen van het curriculum binnen onze school. Concreet valt hierbij te denken aan de leerlingraad die wij binnen onze school hebben. Elk schooljaar worden er leerlingen vanuit groep 6,7 en 8 gekozen. Van tevoren wordt er in deze groepen een campagne gehouden en aansluitend een verkiezing. Daaruit worden er twee leerlingen gekozen die dan dat jaar zitting nemen in de leerlingraad.

Zaakvakken
Blink Wereld geïntegreerd is de methode die wij gebruiken voor de zaakvakken. Door middel van verschillende thema’s komt geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan bod. Leerlingen leren door middel van onderzoek. 

Actuele informatie over onze school kunt u vinden op de website www.scholenopdekaart.nl
Basisschool De Regenboog (Urk) | Scholen op de kaart