Zoeken
stuur door naar een bekende

Welkom bij De Regenboog

Vanaf woensdag 4 november zijn opnieuw de maatregelen rondom Corona aangescherpt. Met ingang van direct is de regel weer van kracht dat u als ouder/verzorger niet in school of op het plein mag komen. We willen u vriendelijk maar dringend vragen hier rekening mee te houden. Overleg zal telefonisch of via de mail gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bv voor een dringend gesprek, wordt hier een uitzondering voor gemaakt. Dan vragen wij u te registreren in de hal. Daar ligt een formulier waarop u uw gegevens kunt noteren en daar kunt u dan ook uw handen ontsmetten.

Natuurlijk letten wij op het in acht nemen van de hygienemaatregelen. Dit betekent o.a. dat de volgende maatregelen bij ons op school van kracht zijn:

-bij binnenkomst de handen wassen met water en zeep. 

-was de handen na het snuiten, na toiletbezoek, voor het eten enz. 
Ook bij thuiskomst van school de handen wassen!

-hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

-gebruik papieren zakdoekjes( tissues staan in elke groep) en gooi deze na gebruik weg.

-schud geen handen en vermijd fysiek contact: hou 1.5 meter afstand

-bij ziekteverschijnselen: blijf thuis. Na 24 uur klachtenvrij?
Dan kan het werk/school evt. worden hervat.
Zie voor de richtlijnen en maatregelen ook  het protocol dat wij u hebben gemaild en wat tevens te vinden is op www.lesopafstand.nl. U kunt hier steeds de nieuwste, herziene versie lezen.

Wanneer mag uw kind niet naar school komen?

Kinderen blijven thuis bij verhoging(tot 38 C.)of koorts en benauwdheid of wanneer ze in contact zijn geweest met mensen met Coronagerelateerde klachten. Wanneer uw kind op school ziekteverschijnselen vertoont( daaronder valt ook veelvuldig hoesten), zullen wij contact met u opnemen zodat u de leerling op kunt komen halen, om zo mogelijke verdere verspreidng te voorkomen. Wanneer een huisgenoot in afwachting is van een testuitslag, blijft de leerling ook thuis.

Onze leerkrachten zullen fysiek contact met de leerlingen zoveel mogelijk vermijden. Wijs uw kinderen er ook op dat zij afstand moeten houden tot de juf of meester!

Leesproject groep 3 en groep 4:

De leerlingen van groep 3 en 4 zijn dinsdag 24 november weer met het leesproject (van rups tot vlinder)gestart, dat tot de voorjaarsvakantie zal duren. Alle leerlingen hebben hier maandag 23 november een brief over mee naar huis gehad
(en deze is ook per mail naar ouders gestuurd). Dit jaar is er vanwege Corona geen ouderbezoek in de groep, maar hebben we een filmpje gemaakt. Dit filmpje staat ook op de Classroom van de beide groepen. De bedoeling was dit filmpje ook op de website te plaatsen maar helaas bleek het bestand hier te groot voor.

 

Wij zijn supertrots op onze leerlingen uit (inmiddels)groep 7!

Zij hebben een film gemaakt in het kader van Unicef kinderrechten. De film gaat over watertekort. 

hier de link:

https://www.youtube.com/watch?v=5EWW4bOKMHA

Hieronder het filmpje van onze leerlingen over: bezoek aan de bibliotheek! 

https://youtu.be/f_u1XWENvSE

 

 

U kunt ons mailen met vragen, tips of feedback: regenboog@rehoboth.nu

U vindt ons ook op Twitter: DeRegenboog1 

 Vergeet u het niet: uw gebruikt frituurvet/visbakolie kunt u nog steeds bij ons inleveren (graag in afgesloten verpakking). Zo zorgen we samen voor een beter milieu!

 

 

Voorlopige aanmelding

 
Klik op 'Meer info' om uw kind voorlopig aan te melden. Dit geldt voor ouders van wie het kind voor 1 mei 2022 4 jaar wordt.

Agenda

Actuele planning

    Er zijn geen agenda punten.