Schoolgids

Voor de Schoolgids 2023-2024, klik hier.

Een verkorte versie met daarin praktische informatie over bijvoorbeeld gymtijden, verdeling van de lokalen, vakantierooster, etc. wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar meegegeven aan de leerlingen.

Schooltijden

Maandag 08.45 – 12.15 13.45 – 15.45
Dinsdag 08.45 – 12.15 13.45 – 15.45
Woensdag 08.45 – 12.30
Donderdag 08.45 – 12.15 13.45 – 15.45
Vrijdag 08.45 – 12.30

Ziekmelding/afmelding:

Wanneer uw kind niet op school kan komen omdat hij/zij bijvoorbeeld ziek is, willen wij dat graag zo spoedig mogelijk weten. Het handigst is om dit telefonisch (686898) voor 8.45 uur te doen. Bij niet melden wordt ongeoorloofd schoolverzuim genoteerd en bij meerdere ‘overtredingen’ kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Scholen op de Kaart

Voor de actuele schoolgegevens verwijzen wij naar Vensters Primair Onderwijs.