Zoeken
stuur door naar een bekende

Schoolvakanties

 

Cursusjaar 2020 - 2021    
Start schooljaar 17-08-2020  
Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Biddag (woensdag) 10-02-2021  
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen 02-04-2021 05-04-2021

Koningsdag

27-04-2021

 

Meivakantie

let op:twee weken!

03-05-2021

14-05-2021

 

Hemelvaart (do + vr) in meivakantie  
Pinksteren  24-05-2021  
Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021

Wij moeten ons als school houden aan de regelgeving betreffende het verlenen van extra verlof en de directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook vindt er dan een melding bij DUO plaats. Denk eraan: er kunnen hoge boetes worden opgelegd. De leerplichtambtenaar legt indien nodig ook huisbezoeken ter controle af.

Let op: extra vakantie of goedkoper met vakantie kunnen is geen gewichtige reden/omstandigheid.

Vakantieverlof mag slechts 1x per schooljaar worden verleend en niet langer dan 10 schooldagen duren. In de eerste weken na de vakantie wordt geen verlof verleend!

Voor het vragen van verlof heeft u een werkgeversverlklaring nodig. Bent u "eigen baas", dan heeft u een acoountantsverklaring nodig. Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur en vakantieverlof dient 8 weken van te voren te worden aangevraagd!

 

Cursusjaar 2021 - 2022    
Start schooljaar 23-08-2021  
Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
Biddag (woensdag) 09-02-2022  
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022
Goede Vrijdag/Pasen 15-04-2022 18-04-2022
Koningsdag 27-04-2022  

Meivakantie

27-04-2022

06-05-2022

Hemelvaart (do + vr) 26-05-2022  27-05-2022
Pinksteren  06-06-2022  
Zomervakantie 16-07-2022 27-08-2022