Zoeken
stuur door naar een bekende

Schoolvakanties

 

Cursusjaar 2019 - 2020    
     
Herfstvakakantie 21-10-2019 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020
Biddag (woensdag) 12-02-2020  
Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020
Goede Vrijdag/Pasen 10-04-2020 13-04-2020

Meivakantie

let op:twee weken!

27-04-2020

08-05-2020

 

Hemelvaart (do + vr) 21-05-2020 22-05-2020
Pinksteren  01-06-2020  
Zomervakantie 06-07-2020 14-08-2020

 Dit cursusjaar is er geen Verenigingsdag. 

Wij moeten ons als school houden aan de regelgeving betreffende het verlenen van extra verlof en de directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook vindt er dan een melding bij DUO plaats. Denk eraan: er kunnen hoge boetes worden opgelegd. De leerplichtambtenaar legt indien nodig ook huisbezoeken ter controle af.

Let op: extra vakantie of goedkoper met vakantie kunnen is geen gewichtige reden/omstandigheid.

Vakantieverlof mag slechts 1x per schooljaar worden verleend en niet langer dan 10 schooldagen duren. In de eerste weken na de vakantie wordt geen verlof verleend!

Voor het vragen van verlof heeft u een werkgeversverlklaring nodig. Bent u "eigen baas", dan heeft u een acoountantsverklaring nodig. Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur en vakantieverlof dient 8 weken van te voren te worden aangevraagd!