Zoeken
stuur door naar een bekende

MR

De MR van Basisschool De Regenboog

Wat is de medenzeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken zoals bijvoorbeeld:
- de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
- vaststelling van de onderwijstijd
- vaststelling van de schoolgids
- vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
- vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
- Wat verder belangrijke onderwerpen zijn voor de Regenboog

Wie zitten er in de MR van basisschool De Regenboog:
Als personeels leden zitten in de raad: Henriette van Veen ( juf groep 6), Marijke Ras (juf groep 2) en Hendrike de Hondt (juf groep 4).

Als ouder leden: Corrie Romkes, Esther ten Napel(voorzitter) en Richard Oost.

Wanneer komen bij elkaar?
Op 1 oktober, 26 november, 4 februari, 1 april en 3 juni van  dit schooljaar 2020-2021  komen wij als MR bij elkaar.

We horen graag van jullie!
Als jullie ideeën, vragen of opmerkingen hebben aan ons horen we dat graag op:
e-mail:
mr.regenboogurk@gmail.com
bel/whatsapp: 06-39764732

Voor nieuwsbrief 1, klik hier