Zoeken
stuur door naar een bekende

Leerlingenvervoer

Vanaf 1 maart 2006 geldt het volgende( betreffende het vervoer van leerlingen):

-kinderen kleiner dan 1.35 m moeten een autostoel/zittingverhoger gebruiken

-kinderen groter dan 1.35 m en volwassenen( 18 jaar en ouder) moeten de autogordel gebruiken en moggen zo nodig ook een zittingverhoger gebruiken.

-de autostoel/zittingverhoger moet goedgekeurd zijn volgens ECE reglement 44/03(of hoger 44/04). dit is te zien aan een keuringslabel of sticker. Voor een goede werking moet de autostoel/zittingverhoger op de juiste manier zijn vastgezet.

Vervoer van andere kinderen:

van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autosteol/zittingverhoger in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bv. bij een excursie van school. Bij dit soort incidenteel vervoer mag over beperkte afstand( minder dan 50 km)bij kinderen ouder dabn drie jaar volstaan worden met gebruik van de gordel. De Regenboog kiest ervoor om met zittingverhoger te werken en zal dan ook een beroep doen op andere ouders om voor die dag de zittingverhoger uit te lenen. Wilt u dan een sticker met uw naam onderop de zittingverhoger doen?

Wijh vragen u hierbij toestemming dat uw kind, incidenteel tijdens schooluren, in een auto met anderen mag worden vervoerd, bv tijdens een excursie.

Als u die toestemming niet geeft wilt u dit dan schriftelijk aan de betreffende leerkracht doorgeven? Uw kind mag dan alleen bij u in de auto worden vervoerd.

Van alle ouders die rijden, wordt verwacht dat ze een inzittendenverzekering hebben!