Zoeken
stuur door naar een bekende

Welkom bij De Regenboog

Het team van de Regenboog wenst u en jullie gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Geniet van de vakantie!
We zien elkaar D.V. weer maandag 4 januari, 08.45 uur! Tot dan!

Verandering van de schooltijden:

Wat is de stand van zaken na de laatstgehouden enquete: ongeveer 60 % van de ouders is hier positief over en zou dan willen kiezen voor het continu rooster met vijf gelijke dagen, bv. van 08.30-14.00 uur. Ook kan er een keuze zijn voor behoud van de vrije woensdagmiddag. Wat de mogelijkheden zijn wordt uitgezocht door het leerteam Schooltijden.
De MR en de leerkrachten zijn positief en voor verandering van de schooltijden. 
D.V. donderdag 17 maart 2016 zal er een ouderavond over dit onderwerp gehouden worden. 

Uiteraard betekent dit niet dat er per 1 augustus 2015 zal worden gestart, maar we hebben wel een streefdatum: 
1 augustus 2016.
Dan moet duidelijk zijn geworden of en hoe de Regenboog verder gaat met andere schooltijden.

Mail ons alstublieft met vragen, tips of feedback: regenboog@rehoboth.nu

 U vindt ons ook op Twitter: DeRegenboog1 en sinds kort zijn we ook actief op Facebook: basisschool de Regenboog

 Vergeet u het niet: uw gebruikt frituurvet/visbakolie kunt u nog steeds bij ons inleveren ( in afgesloten verpakking ). Zo zorgen we samen voor een beter milieu!

 

 

Agenda

Actuele planning

    Er zijn geen agenda punten.