Zoeken
stuur door naar een bekende

Welkom bij De Regenboog

Verandering van de schooltijden:

Wat is de stand van zaken na de laatstgehouden enquete: ongeveer 60 % van de ouders is hier positief over en zou dan willen kiezen voor het continu rooster met vijf gelijke dagen, bv. van 08.30-14.00 uur.
Ook de MR en de leerkrachten zijn positief. Er zal een plan van aanpak geschreven worden en een kerngroep geformeerd worden om hier nader onderzoek naar te doen. Uiteraard betekent dit niet dat er per 1 augustus 2015 zal worden gestart, maar we hebben wel een streefdatum:  1 augustus 2016.
Dan moet duidelijk zijn geworden of en hoe de Regenboog verder gaat met andere schooltijden.

Mail ons alstublieft met vragen, tips of feedback: regenboog@rehoboth.nu

 

U vindt ons ook op Twitter: DeRegenboog1 en sinds kort zijn we ook actief op Facebook: basisschool de Regenboog

 

Vergeet u het niet: uw gebruikt frituurvet/visbakolie kunt u nog steeds bij ons inleveren ( in afgesloten verpakking ). Zo zorgen we samen voor een beter milieu!

 

Helaas is in de afgelopen tijd gebleken dat er mailtjes van onze school bij iemand anders terecht kwamen. Dit is uiteraard nooit onze bedoeling geweest en bieden dan ook onze oprechte excuses hiervoor aan!

Voor alle duidelijkheid geven we daarom nogmaals ons adres door: regenboog@rehoboth.nu

 

 

Agenda

Actuele planning

    Er zijn geen agenda punten.